DEN HAAG - Het Nederlandse Rode Kruis gaat 4 miljoen euro bezuinigen, onder meer door 45 fte’s te schrappen. Dat is bijna 20 procent van het totaal.

Dat staat in de toekomstvisie van het Rode Kruis die zaterdag tijdens de ledenraad wordt besproken.

De organisatie gaat meer met flexibele krachten werken. Ook wordt de organisatie slagvaardiger gemaakt door het aantal districten terug te brengen van 58 naar 25.

''We gaan ons meer focussen op de kerntaken: hulpverlening en rampenpreventie in binnen- en buitenland’’, aldus directeur Cees Breederveld. Dat betekent dat er minder aandacht komt voor de sociale activiteiten van de organisatie.

''We stoppen daar niet mee, maar gaan ons wel meer in actieve zin richten op rampenhulpverlening en de voorbereidingen daarop’’, licht Breederveld toe. Het Rode Kruis telt ruim 30.000 vrijwilligers die onder meer hulpdiensten assisteren bij rampen, conflicten en grootschalige incidenten.

De hulporganisatie gaat kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten door middel van activiteiten minder hulpafhankelijk maken, zodat ze zich in geval van nood kunnen redden.