BRUSSEL - Brussel wil belastingontduiking met wortel en tak uitroeien. De Europese Commissie presenteerde donderdag voorstellen om het ontduiken en ontwijken van belastingen aan te pakken.

De praktijken kosten de Europese Unie jaarlijks ongeveer 1000 miljard euro, benadrukte Europees Commissaris Algirdas Semeta (Belastingen).

"Schandalig veel broodnodige inkomsten gaan verloren. Het is zaak dat de EU krachtdadig en eensgezind optreedt tegen belastingontduikers en al wie hen helpt.''

De commissie waarschuwt dat belastingontduikers handig inspelen op de verschillen tussen de belastingwetten in de EU-lidstaten, en de lacunes in die wetten.

Daadkrachtig

De commissie vindt ook dat de EU daadkrachtiger moet optreden tegen belastingparadijzen. Er is meer nodig dan de huidige internationale maatregelen, stelt Semeta. De commissaris moedigt de EU-lidstaten aan gemeenschappelijke criteria te hanteren voor het vaststellen van dergelijke paradijzen. Die zouden dan op een zwarte lijst moeten komen.

De voorstellen van Semeta gaan nu naar de EU-ministers van Financiën en het Europees Parlement.