ALMERE - Geheel volgens eerder uitgesproken verwachtingen is de groei van de nettowinst vóór afschrijving van goodwill van United Services Group (USG) vorig jaar gestegen met 18,1 procent naar 46,1 miljoen euro. Met een stijging van ruim 15 procent van de winst per aandeel voldeed het concern, dat zich bezighoudt met uitzendwerk en opleidingen, ook aan de verwachtingen in analistenkringen.

Ook voor 2002 voorziet USG een verdere groei van omzet en winst. Gebleken is dat de concepten van de groep, voortgekomen uit uitzender Unique, minder gevoelig zijn voor een verslechterend economisch klimaat. Dat is het resultaat van een brede omzetspreiding, zoals in het midden- en kleinbedrijf, en de gerichtheid op vakmensen.

USG put ook hoop uit een ontwikkeling uit het verleden. Zowel in de jaren tachtig als negentig bleek de vraag naar flexibel inzetbaar personeel na voltooiing van afslankoperaties in het bedrijfsleven toe te nemen. Aangezien dit soort operaties ook nu weer op gang zijn gekomen, denkt USG in diverse landen van een herhaling van de gebeurtenissen te kunnen profiteren. Het moment waarop dit begint, is natuurlijk moeilijk te voorspellen, aldus het concern.

USG zag de omzet vorig jaar stijgen met 16 procent naar 600 miljoen euro. Twee procent is op eigen kracht bereikt, de rest kwam uit overnemingen. Ondanks een daling van de Nederlandse uitzendmarkt zijn de USG-uitzendorganisaties autonoom met 4 procent gegroeid. De Belgische onderdelen groeiden met 1 procent. Daarmee werd ook daar beter gepresteerd ten opzichte van het marktgemiddelde. Dat daalde met 5 procent.

Unique Personal in Duitsland had last van de moeilijke economische omstandigheden. In Spanje trad een sterke omzetgroei op met een licht positief bedrijfsresultaat tot gevolg. Het Luzac College bleek vorig jaar weer in staat meer leerlingen aan te trekken.