SCHIPHOL - De ondernemingsraad (OR) van KLM daagt de directie voor de rechter, omdat de luchtvaartmaatschappij zich bij een reorganisatie niet aan gemaakte afspraken zou houden. Donderdagmiddag treffen de OR en de KLM-directie elkaar voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

"We zullen de rechter vragen KLM te verbieden om nog langer over de ruggen van het personeel de Wet op de Ondernemingsraden aan haar laars te lappen", aldus OR-voorzitter T. Delnoij woensdag.

'Gerepareerd'

Volgens de OR moet een onrechtmatig uitgevoerde reorganisatie, waarbij op een afdeling voor het vliegend personeel het aantal werknemers is teruggebracht van 24 naar twintig, zo snel mogelijk "gerepareerd" worden.

Volgens Delnoij heeft KLM ten onrechte een advies van de OR naast zich neergelegd. "Over het samenvoegen van afdelingen hadden wij geadviseerd pas na de operatie boventallig geworden personeel aan te wijzen. KLM heeft echter mensen weggestuurd voordat er afdelingen in elkaar werden geschoven. Met als gevolg dat een enorme hoge werkdruk is ontstaan en nu door ziekte maar 15,5 arbeidsplaatsen bemand worden. Daarmee is precies gebeurd wat wij met ons advies probeerden te voorkomen."

Meningsverschil

Een woordvoerder van KLM benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij met 350 verschillende operaties bezig is om in de organisatie wijzigingen aan te brengen. "Daar is dit dus een van. Over alle structuurwijzigingen vindt zorgvuldig overleg plaats met de OR. In dit speciefieke geval al verschillende keren, omdat we klaarblijkelijk van mening verschillen." De zegsman wilde niet inhoudelijk ingaan op de verschillen van mening.