BRUSSEL - De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag officieel besloten om Griekenland twee jaar extra de tijd te geven om het begrotingstekort op orde te brengen. 

Dat betekent dat het land nu tot 2016 krijgt om het tekort tot onder de 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen.

Het was al in november tijdens eerdere ontmoetingen in Brussel duidelijk geworden dat Athene de extra tijd zou krijgen. Nu het land ook een schuldenverlichting in de wacht heeft gesleept en een zeer omvangrijk bezuinigingsprogramma heeft aangenomen is de beslissing bekrachtigd.

Het 'primaire' begrotingstekort van de Grieken, dat wil zeggen exclusief de rentelasten en aflossing van de overheidsschulden, moet al in 2013 op nul uitkomen. In 2016 zou er dan een overschot van 4,5 procent moeten zijn ontstaan.

Dijsselbloem

De eurolanden zullen nog jaren bezig zijn om Griekenland te helpen uit de schuldencrisis te komen. En de Tweede Kamer zal in dit proces telkens weer met het kabinet moeten overleggen. Dat betoogde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in de Tweede Kamer.

''Dit is een proces van de lange adem. Over een half jaar, sterker nog volgende maand, zitten we hier weer om de voortgang te bespreken. Dat is de realiteit van het Griekse dossier.''

Immense inflatie 

Volgens Dijsselbloem zijn er geen ''gemakkelijke oplossingen'' voor Griekenland. Het land uit de eurozone zetten lijkt misschien gemakkelijk, maar dat zou het in onmiddellijke chaos sturen, met onder meer een bankrun en het niet meer betalen van overheidssalarissen.

Griekenland komt dan ook in een cyclus van devaluatie van de eigen munt en ''immense inflatie''. De fundamentele problemen worden in dat scenario bovendien niet opgelost en Griekenland wordt dan niet weer een concurrerende economie.

Alle berichten over Griekenland en schuldencrisis