WOERDEN - Meer dan de helft van de ondernemingsraden (55 procent) vindt dat de directie hen bij belangrijke besluiten passeert door niet om advies te vragen.

Gemiddeld gaat het om anderhalve 'gemiste' adviesaanvraag per jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van Performa Uitgeverij en ondernemingsraadtrainer FNV Formaat onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen.

Eén op de 20 ondernemingsraden (5 procent) kreeg vorig jaar geen enkele adviesaanvraag van de directie. Verdeeld naar sector was dat 8 procent bij bedrijven met een winstoogmerk, 6 procent in de nonprofitsector en 1 procent bij de overheid.

Vooral bij kleine organisaties tot 100 werknemers gaat het mis, concluderen de onderzoekers. Daar is in 9 procent van de gevallen geen adviesaanvraag voorgelegd, terwijl dat volgens de OR wel had gemoeten.

Wettelijk verplicht

De leiding van een onderneming is wettelijk verplicht de OR tijdig advies te vragen over belangrijke financiële en organisatorische zaken, zoals reorganisaties, fusies, overnames, verhuizingen, investeringen, leningen en adviesopdrachten aan externe deskundigen.

Performa en FNV Format hebben het onderzoek voor het eerst gehouden en zijn van plan dit jaarlijks te doen om te zien of veranderingen optreden. Verder zal FNV Format het onder meer tijdens trainingen voor ondernemingsraden onder de aandacht brengen teneinde te kijken of wat aan tekortkomingen kan worden gedaan.