DEN HAAG - De Amsterdamse woningbouwcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht geplaatst van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Reden is een daling in het vermogen van Ymere, waardoor de leningportefeuille een groter risico begint te worden.

Ook de kwaliteit van de door Ymere aangeleverde financiële informatie is een punt van zorg bij het CFV, schrijft minister Stef Blok (Wonen) in een brief aan Ymere.

''Deze constateringen leiden bij het CFV tot zorg inzake de financiële continuïteit van uw corporatie. De resultaten van het onderzoek geven dan ook aanleiding om u onder verscherpt toezicht te stellen'', aldus Blok.

Aanpak

Hij eist van het bestuur van Ymere dat het met een plan van aanpak komt om de gesignaleerde problemen op te lossen.

Behalve de financiële aspecten constateert Blok ook dat Ymere veel geschillen namens huurders heeft lopen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie gaat dat op verzoek van Blok met Ymere bespreken.

Ymere is met ruim 77.000 woningen de op één na grootste woningbouwcorporatie van Nederland.

Buffers

Ymere stelt in een reactie het met het CFV  de afgelopen tijd discussie heeft gevoerd over de benadering, de uitkomsten en de interpretatie van het vermogen van 2011 voor de toekomst, waarop het CFV de berekeningen baseerde.

De woningcorporatie zelf stelt nog 'ruim voldoende buffers' te hebben, doordat de investeringen zijn teruggebracht naar 275 miljoen euro per jaar . 

Vorige week werd duidelijk dat de top bij Ymere goed verdient. Drie bestuurders streken in 2011 elk 323.000 euro of meer op en de vierde verdiende 271.000 euro.