AMSTERDAM - Het is nu nog te vroeg om te praten over het kwijtschelden van de Griekse schulden. "Daar moet je pas over spreken als de Grieken de boel op orde hebben", zei Gerrit Zalm zondag in Buitenhof.

Als te vroeg wordt begonnen over het kwijtschelden van schulden is er volgens de vice-voorzitter van ABN-Amro en oud-minister van Financiën bij Griekenland geen gevoel van urgentie meer om hervormingen door te voeren.

Zalm verwacht dat die hervormingen over een paar jaar zijn doorgevoerd. De schulden hoeven van hem dan niet per se te worden kwijtgescholden. "Je kunt ook iets met de rente doen of met de aflossingstermijn."

Hij wees erop dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog een schuld had van meer dan honderd procent van het Bruto Binnenlands Product. "Dat konden we dragen omdat de rente toen redelijk laag was en omdat de economie groeide."

Die condities moeten er volgens Zalm in Griekenland ook komen. "Maar die zijn er nu nog niet."

Speculatie

Griekenland uit de euro zetten, zoals deze week werd voorgesteld in een onderzoek van de ChristenUnie, is volgens Zalm een slecht idee. "De financiële markten zullen niet geloven dat het dan een eenmalige zaak is. Dan zullen ze kijken wie de volgende is en daar wordt dan op gespeculeerd. Dan is Spanje het volgende land, dan Portugal, dan Italië."

Hij vergeleek het met een nummer van Drs. P. uit 1974 over een Russisch gezin dat met de trojka op weg is naar Omsk.

Als de trojka wordt aangevallen door een groep wolven, gooit de vader een van zijn kinderen voor de wolven om tijd te winnen. De wolven halen de trojka echter weer in en uiteindelijk wordt het hele gezin verorberd.