DEN HAAG - De Onderwijsinspectie heeft onlangs negen schoolbesturen van basis- en middelbare scholen onder verscherpt financieel toezicht gesteld.

Dat bevestigde de inspectie vrijdag na een bericht erover van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Het gaat om Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland (Bilthoven), Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland (Zutphen), Stichting Vrije School Michael (Bussum), Stichting Aletta Jacobs College (Hoogezand), Het Baken (Almere) en Stichting Zaam (Zaandam, Amsterdam en Monnickendam).

Die laatste twee waren vroeger onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep, die al langer op de lijst staat. Vanwege hun startsituatie houdt de inspectie ze extra in de gaten.

Nog onbekend

De namen van de drie andere schoolbesturen zijn nog niet bekendgemaakt. Zij zijn het niet eens met het besluit of zijn bang voor negatieve publiciteit. Binnen 2 weken moeten zij daarom een bezwaarschrift indienen bij de inspectie. Daarnaast kunnen ze met een kort geding de publicatie mogelijk uitstellen.

Voor al deze schoolbesturen geldt de status ‘verhoogd risico’. Er bestaat ook nog een vorm van zwaarder toezicht, namelijk 'hoog risico'. Eén bestuur dat al op de lijst stond, ging van status 'verhoogd' naar 'hoog'. Welk bestuur dat is, wil de inspectie nog niet bekendmaken.

Vier scholen zijn in de afgelopen maanden van de lijst geschrapt. Dat zijn de Stichting voor Christelijk VO (Heerde), Stichting voor Openbaar Onderwijs (Dordrecht), het ROC Friesland College in Leeuwarden en ROC Nijmegen.

In totaal staan er momenteel 23 Nederlandse scholen uit het primair, speciaal, beroeps- en volwassenenonderwijs onder verscherpt financieel toezicht.