AMSTERDAM - Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is vorig licht gestegen naar 36 duizend tegen 33 duizend in 2002. Hiermee is een trend van enkele jaren dalende verkoop doorbroken, zo blijkt uit de Monitor Nieuwe Woningen. De monitor is een samenwerking tussen het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), woonkoepel Aedes en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVB).

Het aantal woningen dat werd verkocht steeg vooral in het laatste kwartaal. Toen werden ongeveer elfduizend nieuwe woningen verkocht. Een jaar eerder waren dat er in dezelfde periode nog negenduizend. Maar ook in de eerste drie kwartalen van 2003 werden er meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2002.

De toename is een logisch gevolg van het in 2002 gestegen aantal nieuwe woningen dat op de markt werd gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder ook al dat er meer bouwvergunningen waren uitgegeven.