AMSTERDAM - De vakbonden hebben een principeakkoord met telecombedrijf KPN gesloten over een nieuwe cao. 

Het akkoord gaat in met terugwerkende kracht per 1 april 2012 en loopt tot 1 juni 2013.

KPN-medewerkers kunnen over deze periode een structurele loonsverhoging tegemoet zien van 1,7 procent.

Op 13 november stelden de KPN-bonden, Abvakabo FNV, Qlix, CNV Publieke Zaak en VPP, een ultimatum en werd met acties gedreigd. Zij eisten een loonsverhoging van 3 procent over 21 maanden plus een betere afvloeiingsregeling voor werknemers die worden ontslagen

In de onderhandelingen, die sinds april van dit jaar plaatsvinden, bood KPN haar werknemers een loonsverhoging van 1,4 procent.

Tevreden

De bonden zeggen 'verheugd' te zijn met deze stap en 'hopen dat deze afspraak kan bijdragen aan het herstellen van vertrouwen van het personeel in de directie.' Zij leggen het akkoord dan ook met een positief advies voor aan hun leden.

Ook KPN is tevreden met het akkoord. "Het is nu aan de vakbondsleden om zich hierover uit te spreken", laat een woordvoerder van het telecombedrijf weten. Volgens hem is er altijd sprake van vertrouwen geweest tussen directie en personeel.

Sociaal plan

Ook is er een sociaal plan afgesloten waarin werknemers recht houden op een ontslagvergoeding die wordt berekend met de oude kantonrechtersformule, een formule die voor werknemers financieel beter uitpakt dan met de nieuwe formule.

Tevens zijn er afspraken gemaakt dat werknemers ondersteund worden in het vinden naar ander werk.