AMSTERDAM - De introductie van marktwerking in de kinderopvang in 2005 heeft niet geleid tot een stijging van de kwaliteit in die sector.

De verwachting dat ouders als 'berekenende consument' te werk zouden gaan bij de keuze van kinderopvang bleef uit.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau donderdag in een onderzoeksrapport over burgerverantwoordelijkheid. De verwachting was dat de marktwerking zou leiden tot kwaliteitsverbetering.

Sinds 2005 neemt de kwaliteit van de kinderopvang echter af. De GGD, die controles uitvoert in de kinderopvang, oordeelde dat bij 55 procent van de controles in 2010 kinderopvang tekortschoot.

Met name wat betreft uitleggen en leren aan kinderen scoren pedagogische medewerkers onvoldoende. Ook noemt de GGD het aantal kinderen per beroepskracht problematisch en ontbreekt het pedagogische medewerkers te vaak aan de juiste diploma's.

Kosten

Ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, blijken hun aandeel in de kosten van kinderopvang te overschatten.

Ze geven aan ruim veertig procent op zich te willen nemen, maar dat gewenste aandeel is veel groter dan de 27 procent die ze vorig jaar in werkelijkheid bekostigden. Mensen die niet gebruikmaken van kinderopvang vinden dat de rol van de overheid in de financiering van de kinderopvang naar beneden mag.

Gratis kinderopvang blijkt nauwelijks een wens, zelfs niet van ouders die gebruikmaken van kinderopvang.