DEN HAAG - Van de 55-plussers met een werkloosheidsuitkering is 70 procent binnen een jaar nog niet aan het werk.

Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Kennisverslag van het uitkeringsorgaan UWV.

Van de 30 procent oudere werklozen die binnen een jaar wel weer aan het werk is, komt bijna de helft terecht in een tijdelijke baan.

Het aantal werklozen boven de 55 steeg van 68.000 in oktober 2011 naar 81.000 nu. Dat is een stijging van 20 procent. In de bouw steeg de werkloosheid onder ouderen het hardst, gevolgd door de sector zorg en welzijn.

"Deze cijfers tonen aan hoe desastreus de kabinetsplannen voor de WW zijn", zo stelt Ton Heerts van de FNV in een reactie. "In deze tijden van crisis waarin er elke maand 9000 werklozen bijkomen mag je het fatsoenlijke vangnet dat onze huidige WW is niet minimaliseren naar 1 jaar", zo stelt hij.

" Werkloos raken kan iedereen overkomen, juist nu. Voor weghalen van dat vangnet is absoluut geen draagvlak in Nederland en dat zal het kabinet nog merken."