RIJSWIJK - Ruim 11.000 Nederlanders hebben geen zorgverzekering omdat ze daar fel tegen zijn. In plaats daarvan dragen ze extra belasting af.

Deze ‘gemoedsbezwaarden’, veelal strenggereformeerden, zijn principieel tegen elke vorm van verzekering. Zij laten zich ook bijvoorbeeld niet inenten tegen ziektes.

''Zij vinden dat het leven in Gods hand ligt. Als ze zich zouden verzekeren tegen ziekte en tegenspoed, gaan ze naar eigen zeggen tegen hun godsdienst in'', verklaart theoloog Fred van Iersel.

Hij vergelijkt deze mensen met de Amish in de Verenigde Staten.

Verplicht

Een basisverzekering voor de zorg is verplicht voor Nederlanders. Gemoedsbezwaarden vragen een ontheffing aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zodat ze geen zorgpremie hoeven te betalen. Voorwaarde is dan wel dat ze ook helemaal geen andere verzekeringen afsluiten, dus ook geen opstal- of uitvaartverzekering.

In plaats van verplichte premies voor volks- en werknemersverzekeringen betalen ze een ongeveer even hoog bedrag aan extra belasting. De gemoedsbezwaarde blijft zo bijdragen aan het solidariteitsprincipe van de overheid, stelt de Sociale Verzekeringsbank.

Terugvragen

Een deel van die belasting kan de gemoedsbezwaarde echter terugvragen. Daarmee kan hij zijn zorgkosten betalen of het geld gebruiken bij wijze van oudedagvoorziening. Een gemoedsbezwaarde heeft namelijk geen recht op AOW of uitkering van de Ziektewet, WAO, WIA of WW.

Wel behoudt hij het recht op de Anw-uitkering voor nabestaanden, de kinderbijslag en voorzieningen uit de AWBZ. Gemoedsbezwaarden maken daar echter lang niet altijd gebruik van.

Voor zo’n 1400 kinderen keert de overheid geen kinderbijslag uit omdat de gemoedsbezwaarde ouders dat niet willen. Daarbij speelt niet zozeer geloof, maar vooral politieke visie een rol. Van Iersel: ''Deze mensen vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met de opvoeding. Dat is iets van de ouders, school en de kerkelijke gemeenschap.''

Ernstig ziek

Die laatste zorgt er vaak ook voor dat gemoedsbezwaarden niet in financiële problemen komen als zij ernstig ziek worden.

''De solidariteit in deze kringen is heel groot. Het is niet ongebruikelijk dat mensen een tiende deel van hun inkomen aan de kerkgemeenschap geven. Indien nodig kan die vaak de medische kosten van een kerklid betalen.''

De gemoedsbezwaardenregel is redelijk uniek. Nergens anders in de Europese Unie kun je vanwege geloofsovertuiging aan de premies ontkomen. In Canada en de Verenigde Staten kan het alleen als iemand lid is van een religieuze groepering.