AMSTERDAM - Eén op de drie bedrijven in Nederland heeft financiële zorgen. Deze bedrijven krijgen moeilijker kredieten en leningen en hebben vaker te maken met klanten die laat of niet betalen.

Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het vierde kwartaal van 2012. Voornamelijk bedrijven in de landbouw (48 procent) en bouwsector (47 procent) hebben hier last van. 

Ruim één op de vier bedrijven geeft als gevolg van de zorgen aan dat de bedrijfsvoering wordt gehinderd. In de landbouw en bouwnijverheid ligt dit aandeel ruim boven de 40 procent.

Volgens de ondernemers leidt het vooral tot hinder bij het doen van investeringen en het uitoefenen van de lopende productie.

Vertrouwen

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt  bovendien dat het ondernemersvertrouwen in Nederland een dieptepunt heeft bereikt.

Het aantal ondernemingen dat verwacht met minder mensen te moeten doorgaan is toegenomen van 3 procent voor 2012 naar ruim 14 procent voor 2013.

Ondernemers zijn ook negatief over hun ontzetontwikkeling, waar in 2012 nog 11 procent van de ondernemers een omzettoename verwachtte, is dit in 2013 afgenomen tot 1 procent.

Personeel

Als gevolg van de ontwikkelingen denkt 44 procent van de bouwbedrijven personeel te moeten laten gaan in 2013. Deze verwachting is bijna twee keer zo hoog als die voor 2012.

Ook in de sector vervoer denkt 17 procent van de ondernemers personeel te moeten ontslaan. In de detailhandel is men positief. Daar verwacht 3 procent van de ondernemers een toename in het personeelsbestand.