AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers zijn bang voor problemen op IT-gebied binnen het bedrijf. De toenemende concurrentie in het bedrijfsleven is minder bedreigend. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar risicomanagement, dat in 26 landen is uitgevoerd in opdracht van accountskantoor Arenthals Grant Thornton.

Wereldwijd zet 29 procent van de ondernemers de toenemende concurrentie op nummer één als de grootste bedreiging voor zijn bedrijf. Van de Nederlandse ondernemers vindt 17 procent die toenemende concurrentie het meest gevaarlijk.

'IT-uitval'

Daarentegen zet 18 procent van de Nederlandse ondernemers 'IT-uitval' op de eerste plaats van zijn risicolijst. Wereldwijd gezien is er geen ander land dat dit risico zo vaak noemt als grootste bedreiging voor het bedrijf. In 16 van de 26 landen in dit onderzoek wordt door geen enkel bedrijf dit risico op nummer één gezet.

Belang automatisering

Volgens Peter Bakhuizen, IT-auditor bij de accountantsorganisatie, schatten Nederlandse ondernemers het belang van automatisering steeds hoger in. Bakhuizen is niet verbaasd dat Nederlandse ondernemers steeds meer belang hechten aan de risico's.

Maatregelen incompleet

Ondanks de toenemende aandacht voor automatisering, ziet hij ook dat getroffen maatregelen om zich te wapenen tegen IT risico's vaak niet afdoende en incompleet zijn. Oorzaken hiervan zijn volgens Bakhuizen onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor informatiebeveiliging, verkeerde investeringsbeslissingen en een te grote afhankelijkheid van leveranciers.