VOORBURG - Consumenten schatten het economisch klimaat in Nederland negatiever in. De stemming onder producenten is daarentegen iets verbeterd, zo blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft uitgebracht.

Het consumentenvertrouwen daalde in maart met vier punten naar -26. Een lichte daling die volgt nadat de stemmingsindicator in februari een grote stijging had laten zien. Het gestegen optimisme in februari, een voortzetting van de stijgende trend sinds juli vorig jaar, werd onder meer toegeschreven aan het eerste loonstrookje van dit jaar. Toen Nederlanders dat onder ogen kregen, oordeelden zij kennelijk dat het nieuwe loonregime meeviel.

Kleine deuk

De relatief kleine deuk die het consumentenvertrouwen in maart opliep, heeft volgens het CBS alles te maken met de verwachtingen van de consumenten over de economische ontwikkelingen in de komende twaalf maanden. Die zijn somberder geworden. Per saldo zijn er in maart 6 procent meer pessimisten dan optimisten, aldus het CBS.

Geen grote aankopen

De koopbereidheid, de andere component van het consumentenvertrouwen, daalde in maart drie punten. Consumenten vinden de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals meubels en televisies.

Vertrouwen ondernemer

Het producentenvertrouwen kwam in maart uit op -2,3, nadat het CBS in de voorgaande maand nog -3,0 had vastgesteld. Daarmee zit het vertrouwen van de ondernemers in de industrie weer in de lift en wordt de opgaande lijn voortgezet sinds het dieptepunt van -9,4 in juni 2003. De stemmingsindicator is nog wel lager dan de jaargemiddelden van 2001 en 2002.

Meer bedrijvigheid

De ondernemers rekenen voor de komende drie maanden op meer bedrijvigheid, een van de drie peilers waarop de algemene stemmingsindicator is gebaseerd. De beoordeling over de opgebouwde voorraden was iets negatiever dan in februari. Daar staat tegenover dat de ondernemers, vooral de producenten van halffabrikaten, gunstiger oordelen over hun orderpositie.

Uit de CBS-gegevens blijkt verder dat een op de negen ondernemers in de industrie verwacht in de komende maanden banenreducties door te voeren. In februari was dat nog een op de acht.