ZWOLLE - De accountant van de DSB Bank is vrijdag door de accountantskamer in Zwolle berispt. Hij keurde de jaarrekening van 2008 goed, maar 4 maanden later ging DSB failliet.

De registeraccountant van Ernst & Young werd in maart door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de tuchtrechter gedaagd.

De AFM vond 'ernstige tekortkomingen' in de controle op de jaarrekening. Volgens de tuchtrechter heeft de accountant de jaarrekening op onderdelen gebrekkig en onvoldoende kritisch uitgevoerd, bleek vrijdag uit het vonnis.

Onderzoek

De accountant deed te weinig onderzoek naar de cijfers die hij van de bank kreeg aangereikt, waaronder die van de balanspost kredieten. Deze post van 69 miljard euro vormde 86 procent van het balanstotaal en was daarom een belangrijk onderdeel om nader te onderzoeken.

De klacht dat betrokkene geen goedkeurende verklaring bij de jaarrekening had mogen afgeven, is te laat ingediend en is daarom buiten beschouwing gelaten. Ook heeft de accountantskamer geen oordeel gegeven over de juistheid van de cijfers van de kredieten.

Wanpraktijken

DSB ging in oktober 2009 failliet. De bank werd beschuldigd van financiële wanpraktijken en raakte in de problemen door een oproep tot een 'bankrun' van Pieter Lakeman van de Stichting Hypotheekleed.