AMSTERDAM - Het aantal mensen dat een onderneming start is dit jaar tot september met vier procent teruggelopen tot ongeveer 95.000. 

Door het gebrek aan vertrouwen verwacht ING ook voor de rest van het jaar een daling. Vorig jaar begonnen per tienduizend mensen meer dan negentig mensen een bedrijf, nu zijn dat er 86.

In dichtbevolkte gebieden beginnen meer mensen een bedrijf dan in dunner bevolkte gebieden. Zo komt 55 procent van de starters uit de Randstad.

Dat komt onder meer doordat dichtbevolkte gebieden een grotere afzetmarkt hebben en er gemakkelijker werknemers te vinden zijn. Dat er toch al veel bedrijven zitten maakt het opstarten van een bedrijf daar ook eenvoudiger.

Flinke stijging

In 2009 was eveneens sprake van een terugval in het aantal starters. Ook toen kwam dit volgens ING door het ingezakte vertrouwen. In 2010 en 2011 was er juist een flinke stijging van het aantal starters.

Er zijn ook mensen die noodgedwongen een bedrijf oprichten, bijvoorbeeld omdat ze geen baan kunnen krijgen. Die groep is echter kleiner dan de groep die vanwege de slechte omstandigheden afziet van het starten van een bedrijf.