BRUSSEL - De 27 EU-lidstaten hebben de topman van de Luxemburgse Centrale Bank, Yves Mersch, benoemd als nieuw directielid van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. 

Zij leggen hiermee de afwijzing van de 63-jarige Mersch door het Europees Parlement (EP) naast zich neer.

De Europese leiders benoemden tijdens hun top donderdagavond in Brussel de Luxemburger voor een periode van 8 jaar.

Het EP had de nominatie van Mersch voor de topfunctie afgewezen omdat hij een man is. Zij waren ontevreden dat voor de belangrijke post geen vrouw is overwogen. Het was de eerste keer dat het parlement een kandidaat voor de ECB-directie afwees.

Mersch wordt een van de zes directieleden in de 23-koppige raad van bestuur van de ECB, die alleen uit mannen bestaat.