Werkgevers waarschuwen voor nieuw pensioencrisisjaar

AMSTERDAM - De werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen de Tweede Kamer woensdag voor een nieuw 'pensioencrisisjaar'.

De werkgevers vrezen voor een jaar uitstel van het nieuwe financieel toetsingkader en de wijziging van de Pensioenwet, maatregelen die beiden in 2014 moeten ingaan, zo laten ze weten aan NU.nl. 

Veel pensioenfondsen zijn afgelopen jaren door de economische crisis in de problemen geraakt, waardoor waarschijnlijk meer dan 100 fondsen vanaf 2013 kortingen op de pensioenen zullen doorvoeren.

Miljoenen Nederlanders, zowel actieve deelnemers als gepensioneerden, worden hierdoor geraakt.

Urgent

Volgens de werkgevers is het weer gezond maken van het Nederlandse pensioenstelsel dan ook 'zo urgent, dat dit geen verder uitstel verdraagt', zo schrijven ze in een brief aan de Kamer. 

"2011, 2012 en dadelijk ook 2013 zijn in pensioentermen crisisjaren, waarbij met veel kunst en vliegwerk is voorkomen dat premies zouden stijgen en er op nog grotere schaal dan nu moet worden afgestempeld", aldus de werkgevers.

Maatregelen

Om de problemen in te dammen en hogere kortingen te voorkomen is in mei van dit jaar besloten dat pensioenfondsen vanaf 2014 aan strengere eisen moeten voldoen. Zo moeten zij meer transparantie bieden en mogen zij de pensioenen alleen aanpassen aan de inflatie als dit in de toekomst ook voor de jongere generaties mogelijk is.

Ook mogen pensioenfondsen sinds kort rekenen met een andere rekenmethode van de rente, waarmee wordt beoordeeld in hoeverre vermogens van fondsen voldoende zijn om aan de verplichtingen voor de korte en lange termijn te voldoen.

Betrekken

De werkgevers roepen staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) dan ook op om 'alles op alles' te zetten om het tijdsschema van het invoeren van de wijzigingen te halen.

Ook roepen ze nadrukkelijk op om de sociale partners bij de verdere uitwerking van de regelgeving van pensioenen te betrekken.

Ingrijpend

Volgens hen worden in het regeerakkoord ingrijpende voorstellen gedaan over de pensioenopbouw, waarbij er druk ontstaat op de collectiviteit van pensioenregelingen. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre de pensioenfondsen in de toekomst nog aan de verplichtingen van jongere generaties kan voldoen.

Ook waarschuwen de werkgevers voor de juridische risico's die aan de maatregelen zijn verbonden.

Pensioenfondsen kunnen straks hun bestaande contract handhaven, maar ze kunnen ook kiezen voor een nieuw contract. Daarin hebben ze wat meer speelruimte om rekening te houden met veranderingen op de financiële markten en een langere levensverwachting.

"De meeste fondsen schatten de juridische risico's zo aanzienlijk in, dat ze die overstap naar een nieuw contract waarschijnlijk alleen niet zullen zetten", aldus de werkgevers.

Lees meer over:
Tip de redactie