'Nederland krijgt CO2-intensiteit niet omlaag'

AMSTERDAM - Het lukt Nederland niet om de CO2-intensiteit terug te dringen. In 2050 moet dat getal met 5,2 procent gedaald zijn, maar de afgelopen 12 jaar is de daling bij 0,7 procent gebleven.  

Dat staat in schril contrast met andere landen, blijkt dinsdag uit een internationaal onderzoek van PriceWaterhouseCoopers (PWC).

De onderzoekers zetten de hoeveelheid uitgestoten koolstofdioxide (CO2) af tegen het Bruto Nederlands Product (BNP) - de waarde van alle goederen en diensten geproduceerd in een jaar tijd. Dat is de CO2-intensiteit. Nederland stoot 371 ton van het broeikasgas uit per elke miljoen dollar van het BNP. Duitsland doet het beter met slechts 235 ton.

G20-landen

Nederland staat er slecht voor ten opzichte van de onderzochte G20-landen - 19 industriële landen en de gehele Europese Unie. Want alleen Turkije (-0,5 procent) en Mexico (-0,2 procent) scoren slechter. Ons omringende landen doen het veel beter:

Groot-Brittannië (-2,8 procent), Frankrijk (-2,4 procent) en Duitsland (-2,2 procent). Rusland spant de kroon met het terugdringen van de CO2-intensiteit met een daling van 3,8 procent.

Klimaattop

Op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 is afgesproken dat de temperatuur in 2050 maximaal 2 graden gestegen mag zijn wereldwijd. Om dat voor elkaar te krijgen moet de Nederlandse CO2-intensiteit met 5,2 procent dalen. De afspraken over het terugdringen van de uitstoot verschillen per land. Wereldwijd moet de CO2-intenstiteit echter gemiddeld met 5 procent dalen.

Inhaalspurt

In 2011 lijkt Nederland een kleine inhaalspurt begonnen, want de CO2-intensiteit daalde toen in 1 jaar met 4,2 procent. Doordat er minder gas en kolen werd verbruikt, daalde de uitstoot flink (4,7 procent). Het BNP steeg echter lichtjes.

Volgens de onderzoekers mogen we echter niet te vroeg juichen. De plotse daling komt volgens de onderzoekers vooral door een relatief milde winter en een lagere industriële productie. Vandaar dat er niet gesproken kan worden van een structurele daling, aldus de onderzoekers.

Aanstaande maandag begint er een nieuwe klimaattop in het Qatarese Doha.

Lees meer over:
Tip de redactie