DEN HAAG - Als de plannen van het kabinet-Rutte II doorgaan, komen de woningcorporaties in grote problemen en lijkt een faillissement van de sociale huursector onvermijdelijk.

Tot die conclusie komt Marc Calon, de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes, zaterdag in een interview met het AD.

In het regeerakkoord staat dat de woningcorporaties een 'verhuurdersheffing' van 2 miljard euro moeten gaan betalen. Maar ze kunnen dat niet financieren door de huren te verhogen, omdat die verhoging is gebonden aan een maximum. Daardoor kunnen de corporaties nog niet de helft van die 2 miljard binnenhalen, zegt Calon.

Gevolg is dat veel corporaties nieuwbouwplannen schrappen en besparen op onderhoud. Verpaupering is dan niet te vermijden, vreest Calon. Hij voorziet ''desolate gebieden waar de politie soms niet meer over straat durft".

Huizenbouw

Een beter plan is volgens Calon de opbrengst van de hogere huren te steken in de bouw van nieuwe huizen, op plaatsen waar ze schaars zijn. Ook moeten woningen worden geïsoleerd.

''Zo zorg je voor meer huizen, stimuleer je de economie en haal je milieudoelen." Het Centraal Planbureau heeft zijn voorstel nog niet doorgerekend.