RIJSWIJK - Het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks wordt opgeleverd, is sinds 2010 gekelderd.

Inmiddels is het aantal uitgekomen op het niveau van de periode direct na de Tweede Wereldoorlog en dus op het laagste niveau in ruim 60 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De plotse klap waarmee het aantal opgeleverde woningen ineenzakte, betekent een schril contrast met het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dat daalde eveneens, maar meer gestaag.

In 2009 werden er nog bijna 83.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd; dit aantal was al jaren ongeveer hetzelfde. In 2010 ging daar ineens 33 procent vanaf, waardoor er maar 56.000 nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

In 2011 was er geen herstel. Anderzijds daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen sinds 2006 al, van 96.500 in dat jaar naar 59.000 in 2011. Die daling ging stapsgewijs.

Bouwvergunning

''Het verschil in ontwikkeling komt vooral doordat niet elke afgegeven bouwvergunning leidt tot een concreet project’’, verklaart een woordvoerder van vakbond FNV Bouw. Omdat het nu economisch lastig gaat, komt dat vaker voor, vermoedt hij.

''Tussen de periode van afgifte van de vergunning en het begin van de bouw kan besloten worden niet te bouwen. Er is bijvoorbeeld niet voldoende belangstelling voor een project en dan gaat het niet door.''

De woordvoerder vermoedt dat dit fenomeen de komende tijd alleen maar vaker zal voorkomen. Woningcorporaties, goed voor iets minder dan de helft van de vraag naar nieuwbouwwoningen, laten ook niet meer bouwen. ''Er is eigenlijk wel behoefte aan nieuwe huizen, maar de vraag is er niet. En dus keldert de werkgelegenheid bij de bouwbedrijven.''

Het vermoeden is dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen nog verder zal dalen. Pas in 2014 wordt licht herstel verwacht, ''al kan het gerust pas nog 2 jaar later zijn’’, aldus de woordvoerder.