WASHINGTON - Binnen het bestuur van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), is gesproken over aanvullende stimulering door meer schuldpapier op te kopen. 

Dat blijkt uit de notulen van de beleidsvergadering van de Fed in oktober, die woensdag zijn vrijgegeven.

Volgens het verslag gaven enkele bestuurders van de Fed aan dat volgend jaar waarschijnlijk extra steunaankopen van schuldpapier op hun plaats zijn om de economie en de banengroei aan te jagen.

In september maakte de Fed bekend tot nader order steunaankopen te zullen doen tot 40 miljard dollar per maand.

Woningmarkt

De bestuurders waren in meerderheid te spreken over de gevolgen van die stimuleringsronde. De rente op lange leningen is door dat beleid omlaaggegaan, en dat heeft volgens de Fed-bestuurders positieve effecten gehad op met name de Amerikaanse woningmarkt. Aan de andere kant maken sommige bestuurders zich zorgen dat door de steunaankopen de inflatie kan oplopen.

Eind dit jaar stopt een ander stimuleringsprogramma waarbij de Fed langlopend schuldpapier koopt en kortlopend schuldpapier verkoopt (Operation Twist). Ook dat is bedoeld om de lange rente te drukken. Ter vervanging van dat programma zou aan uitbreiding van het in september aangekondigde plan kunnen worden gedacht, zo valt uit de Fed-notulen op te maken.