DEN HAAG - Het kabinet is tegen een nieuw leningenpakket voor Griekenland en tegen het kwijtschelden van bestaande schulden, maar sluit dergelijke ontwikkelingen niet categorisch uit.

''Wij zijn tegen een derde steunpakket en tegen het afschrijven op bestaande bilaterale leningen. Maar ik zeg erbij: je zit met 17 aan tafel en een definitieve stand weet je pas als het trojka-rapport er is'', zei premier Mark Rutte woensdag in het debat over de regeringsverklaring.

Rutte sluit daarmee niets uit. "We kunnen geen harde garanties geven", zo zei hij tijdens het debat.

Rapport

Met de '17 aan tafel' doelde hij op de 17 eurolanden. Die buigen zich volgende week dinsdag over een rapport van IMF, ECB en Europese Commissie over Griekenland.

Van nieuwe leningen is nog geen sprake, wel van het vrijgeven van het volgende deel van een eerder toegezegde lening.

Rutte zei dat er verder wordt gekeken naar bijvoorbeeld een lagere rente op bestaande leningen aan de Grieken.

Dijsselbloem

De premier ontkende dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën een ander standpunt heeft over de risico's op de leningen aan Griekenland dan zijn voorganger Jan Kees de Jager, zoals D66-leider Alexander Pechtold stelde.

Dijsselbloem zei dinsdag in Brussel dat er grote financiële risico's zijn verbonden aan de noodsteun aan Griekenland. Volgens Rutte heeft De Jager dat ook altijd gezegd, maar zei die het aan het einde van zijn betoog en begint Dijsselbloem ermee.

Rutte erkende dat er geen garanties zijn dat het aan de Grieken geleende geld terugkomt. Maar hij wees erop dat in het verleden leningen die via het IMF aan bijvoorbeeld Argentinië en Rusland waren verstrekt, uiteindelijk wel werden terugbetaald.

''Maar je kunt het nooit met 100 procent zekerheid zeggen.''

Volg het liveblog over de regeringsverklaring

Dossier Griekenland en Schuldencrisis