AMSTERDAM - Een groot deel van de chauffeurs van de dienst Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) wordt ervan verdacht de afgelopen vijf jaar te hebben gefraudeerd met declaraties tijdens transporten van militair materieel naar Bosnië. Het Openbaar Ministerie in Arnhem is een grootscheeps onderzoek gestart naar de fraude door het defensiepersoneel van de vliegbasissen Eindhoven, Steenwijk, Assen, Soesterberg en Harskamp. Dat schrijft De Telegraaf maandag.

Binnen de dienst DVVO was het bekend dat medewerkers prijsafspraken hadden gemaakt met hotelpersoneel in Duitsland en Oostenrijk. De Hoteliers schreven hoge rekeningen uit, terwijl de militairen daar maar een deel van betaalden. De te hoge facturen zijn al die jaren gedeclareerd en door vier leidinggevenden geparafeerd en uitbetaald.

De fraude is zo omvangrijk volgens persofficier Mariette de Weert dat justitie alleen al twee tot drie weken nodig heeft om te bekijken hoe het onderzoek moet worden aangepakt. "Het is een heel complex en omvangrijk geheel, waarop we ons eerst moeten beraden. Ik verwacht dat ik pas over een paar weken kan melden hoe we precies te werk zullen gaan."