AMSTERDAM - Door ouderwetse Nederlandse regelgeving gaan onnodig veel bedrijven failliet. Oorzaak is dat het faillissementsrecht te veel macht aan individuele schuldeisers geeft.

De schuldeisers kunnen daardoor schuldsaneringsvoorstellen van bedrijven die in problemen zijn gekomen makkelijk dwarsbomen. Dat zeggen verschillende experts in Het Financieele Dagblad maandag.

De zakenkrant sprak betrokken partijen zoals de rechtbank en de banken, maar ook academici en MKB Nederland. Zij wijzen erop dat het in Nederland voor een rechter vrijwel onmogelijk is een enkele dwarsliggende schuldeiser te dwingen in te stemmen met een schuldsaneringsvoorstel.

Ook zijn er weinig mogelijkheden om voor de gang naar de rechter al een doorstart te reorganiseren.

Rechter

In Engeland en de Verenigde Staten is het recht veel meer gericht op de continuïteit van bedrijven. Daar kunnen ondernemingen en schuldeisers al voor een faillissement beroep doen op de rechter.

In onder meer Duitsland, België, Frankrijk en Griekenland werden de wetten recent gewijzigd om bij de Angelsaksische praktijk aan te sluiten. "Alleen de Nederlandse wetgever doet niets", zegt professor Bob Wessels in de krant. "Ook in het regeerakkoord is er niets over te lezen, waardoor Nederland blijft zitten met een niet-werkende surseanceregeling."