EEMSMOND - De Eemshaven in Noord-Groningen wordt drastisch uitgebreid. Groningen Seaports investeert de komende jaren bijna 55 miljoen euro in de haven.

Het gaat om een nieuw bedrijventerrein van 180 hectare, zo meldde Groningen Seaports vrijdag.

In de Eemshaven, een decennium geleden nog een dorre vlakte, wordt op dit moment volop gebouwd. Groningen Seaports verwacht dat de haven over 10 jaar 'uitverkocht' is en wil daarom uitbreiden.

Het nieuwe terrein, in het zuidoostelijke gedeelte langs de N33, is vooral bedoeld voor energie- en datagerelateerde bedrijven. De laatste categorie is grootverbruiker wat betreft elektriciteit en wil dicht in de buurt van elektriciteitscentrales zitten. In de Eemshaven worden op dit moment twee nieuwe centrales gebouwd, door RWE/Essent en Nuon.

De uitbreiding van de Eemshaven wordt gefaseerd uitgevoerd. Delen van het terrein worden pas aangepakt als er handtekeningen staan onder de contracten. Twee bedrijven hebben al interesse getoond om zich in het nieuwe gebied te vestigen.