AMSTERDAM - Het vertrouwen in de economie is door het regeerakkoord sterk verminderd. Een ruime meerderheid van 62 procent zegt dat zijn vertrouwen door het akkoord is afgenomen, blijkt uit een onderzoek van het Economisch Bureau van ING.

Negentien procent geeft aan dat het vertrouwen is toegenomen.

Ongeveer 64 procent gelooft niet dat het kabinet de woningmarkt weer in beweging krijgt. Ook de ING verwacht dat het aantal huizenverkopen de komende tijd eerder zal dalen dan stijgen, vooral omdat de nieuwe regels de leencapaciteit van starters verkleinen.

Eind 2014 zouden de huizenprijzen een kwart tot dertig procent lager liggen dan op hun piek in 2008.

Hypotheekrenteaftrek

Er is ook weinig vertrouwen dat niet verder wordt beknibbeld op de hypotheekrenteaftrek. Twee derde verwacht dat de beperking verder gaat dan nu in het regeerakkoord staat.

De meeste onvrede bestaat over de plannen voor de gezondheidszorg. Een meerderheid van 58 procent geeft aan hier het minst tevreden mee te zijn.

'Eindstreep niet haalbaar'

De respondenten kunnen moeilijk aangeven waar ze wel tevreden mee zijn, 43 procent zegt hierover geen mening te hebben. Negentien procent vindt de plannen voor de woningmarkt het grootste pluspunt, terwijl negen procent die plannen juist als het grootste minpunt ziet.

De meeste respondenten (58 procent) verwachten dat het tweede kabinet van premier Mark Rutte (VVD) de eindstreep niet haalt. Ruim een derde (34 procent) denkt dat VVD en PvdA de rit uitzitten. Dat is meer dan de dertig procent die vertrouwen had in het eerste kabinet van Rutte.