WOERDEN - Ruim de helft (56 procent) van de ondernemingsraden geeft aan essentiële informatie als jaarrekeningen en beleidsplannen niet te ontvangen van hun bestuurder, ook al is dat wettelijk verplicht.

Dat meldt FNV Formaat op basis van OR Insight 2012, een groot onderzoek naar medezeggenschap onder bijna zeshonderd ondernemingsraden.

Bestuurders van ondernemingsraden, meestal een manager of directielid, scoren het slechtst bij buitenlandse multinationals.

Slechts een op de drie ondernemingsraden in dit soort organisaties ontvangt altijd ongevraagd de informatie die de OR nodig heeft om zijn medezeggenschapswerk te vervullen.

Niet compleet

Ook informatie waar de OR om vraagt, wordt lang niet altijd tijdig en compleet aangeleverd door de bestuurder, terwijl de Wet op de ondernemingsraden voorschrijft dat bestuurders daartoe verplicht zijn. Bijna de helft ontvangt gevraagde informatie niet altijd compleet en 62 procent van de ondervraagden gaf aan de informatie niet altijd tijdig te ontvangen.

De overheid scoort beter dan de commerciële sector, waar 52 procent de informatie niet altijd compleet ontvangt. Bij de overheid is dat 'slechts' 37 procent.