RIJSWIJK - Van alle inkomsten van gemeenten in Nederland zijn de baten uit parkeerbelasting de afgelopen vijf jaar relatief het hardst gestegen.  

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gemiddeld steeg het inkomen van gemeenten met 20,3 procent. De parkeerbelasting ging daar flink overheen met een stijging van 38 procent. In 2007 bracht de belasting namelijk nog 445 miljoen in het laatje van de gemeenten, nu is dat 614 miljoen euro.

De stijging van de parkeerbelasting heeft een paar oorzaken, zo liet een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. Zo hebben meer gemeenten de belasting ingevoerd, zijn er in veel gemeenten grotere gebieden aangewezen waar de automobilist moet betalen voor een parkeerplek en zijn de tarieven gestegen.

Wens

"De invoering van parkeerbelasting, in bijvoorbeeld woonwijken, wordt overigens gemotiveerd door de wens tot parkeerregulering", verdedigt de VNG de stijging.

Parkeerbelastingen zijn voor gemeenten niet de belangrijkste inkomensbron, dat is de onroerendezaakbelasting (ozb). Die steeg iets meer dan gemiddeld en brengt 3,2 miljard op. De rioolrechten, die eveneens meer dan gemiddeld stegen, brengen nog eens 1,4 miljard op. 

Ozb

De ozb stijgt volgens een wettelijk vastgesteld maximum, zo laat de VNG weten. Ook de rioolheffing is gebonden aan een maximum.

''Die is maximaal kostendekkend en daar zit juist de achtergrond van de stijging. De kosten voor riool zijn fors gestegen. Dit hangt samen met nieuwe eisen vanuit Europa en de vervanging van verouderde riolering. De nu gerealiseerde stijging is aanzienlijk gematigder dan door critici is voorspeld, die hadden het over een verdubbeling.’’

De reinigingsheffingen zijn na de ozb de belangrijkste inkomensbron. Ze brengen 1,8 miljard op, maar stegen nauwelijks (met 7,1 procent), vooral doordat het afval steeds efficiënter wordt verwerkt en er steeds meer regionaal wordt samengewerkt.