DEN HAAG - 'De toeristenbelasting moet worden afgeschaft. Baatbelasting mag alleen worden geheven als een gemeentelijke voorziening écht voordeel oplevert. En er moet een einde komen aan de exorbitant grote verschillen in zowel de legestarieven voor vergunningen als de tarieven van de precariobelasting.

Dat heeft de ondernemersorganisatie VNO-NCW dinsdag gemeld, vooruitlopend op een kabinetsvergadering over gemeentelijke belastingen. Aanleiding daarvoor is een rapport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

VNO-NCW vindt dat vooral middelgrote en kleinere bedrijven de dupe zijn van de toeristen-, de baat- en de precariobelasting. De recreatieve sector voelt in toenemende mate een melkkoe van gemeenten. Ze moeten naar eigen zeggen steeds meer toeristenbelasting betalen en krijgen er van gemeenten steeds minder voor terug.