DEN HAAG - De pensioenuitkeringen voor de komende generatie zullen met bijna een kwart dalen door de maatregelen uit het regeerakkoord. In sommige gevallen zullen ze zelfs halveren.

Duovoorzitter Bob van der Wal van MHP, de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, heeft dat maandag gezegd.

Hij wijst erop dat de maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,5 procent van 2,25 naar 1,75 procent. Ook wordt de fiscale vrijstelling van pensioenpremies beperkt tot een inkomen van 100.000 euro.

Volgens berekeningen van MHP leidt de nieuwe aanpak voor iemand die begint met een inkomen van 30.000 euro per jaar en na 40 jaar werken eindigt met 60.000 euro straks nog maar tot een jaarlijks pensioen van 22.350 euro.

Volgens het huidige regime kan zo iemand nog een pensioen van 28.750 euro opbouwen. Bij hogere inkomens zijn de gevolgen nog ingrijpender.

Afwijzen

MHP roept Tweede en Eerste Kamer op de gewraakte pensioeningreep af te wijzen.

''Veel werknemers zullen te maken krijgen met een forse inkomensterugval na pensionering. Valt dan nog met trots te spreken over ons pensioenstelsel?'', vraagt Van de Wal zich af.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, wees er vorige week al op dat het door het regeerakkoord voor jongeren moeilijker wordt eenzelfde pensioen op te bouwen als gepensioneerden nu.

CNV

Ook vakcentrale CNV betreurt de situatie. ''Niet alleen jongeren zijn hiervan de dupe'', vindt vicevoorzitter Maurice Limmen. ''Met dit voornemen doorkruist het kabinet tevens de mogelijkheid voor fondsen om de pensioenopbouw op peil te houden bij de aanpassing van de pensioenen aan de stijgende levensverwachting.''

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, wees er vorige week al op dat het door het regeerakkoord voor jongeren moeilijker wordt eenzelfde pensioen op te bouwen als gepensioneerden nu.