DEN HAAG - Een op stapel staande wet geeft de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) meer wapens in handen om handel met voorkennis te bestrijden.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel marktmisbruik. Dat verbiedt onder meer het manipuleren van de markt en verplicht bedrijven om koersgevoelige informatie openbaar te maken. Tegelijkertijd wordt op een enkel punt bestaande wetgeving ook soepeler als gevolg van een Europese richtlijn.

Volgens een woordvoerder van de AFM was het verbod op marktmanipulatie tot nu beperkt tot de instellingen die in effecten handelen. De nieuwe wet verbiedt dat iedereen. Verder moet ieder die handel met voorkennis bespeurt, dat verklikken aan de AFM. Gebeurt dat niet, dan volgt een sanctie.

Euronext

De AFM krijgt ook een rol in het openbaar maken van koersgevoelige informatie. Het toezicht daarop ligt nu nog bij beursbedrijf Euronext maar wordt overgeheveld naar de financiële waakhond.

Als gevolg van Europese wetgeving zal handel met voorkennis straks minder snel strafbaar zijn. In de nieuwe wet is van voorwetenschap sprake, wanneer openbaarmaking van informatie een 'significante' invloed zou kunnen hebben op de koers van het aandeel. De huidige wetgeving stelt sinds 1999 nog alle koersgevoelige handel met voorkennis strafbaar. Bovendien zal straks aangetoond moeten worden dat ook daadwerkelijk gebruikt is gemaakt van die kennis.

De nieuwe wet biedt de AFM desondanks meer mogelijkheden, meldt een woordvoerder.