DEN HAAG - Shell heeft in het derde kwartaal last gehad van lagere olie- en gasprijzen en dunnere marges bij zijn chemiedivisie.

Daarnaast daalde de productie. Dat blijkt uit de resultaten die het olie- en gasconcern donderdag naar buiten bracht.

Shell haalde een winst op basis van geschatte actuele voorraadkosten (ccs) exclusief eenmalige posten, de maatstaf van zowel het concern als de financiële markten, van 6,6 miljard dollar (5,1 miljard euro).

Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Analisten rekenden gemiddeld op 6,4 miljard dollar.

Britse belastingwet

De eenmalige posten bestaan onder meer uit lasten die het concern moest nemen voor wijzigingen in de Britse belastingwet en afschrijvingen op bezittingen in met name Noord-Amerika.

De posten hadden in totaal een negatief effect van 432 miljoen dollar, waar ze een jaar eerder nog 245 miljoen dollar aan de winst toevoegden.

De productie van olie en gas daalde met 1 procent tot 2,982 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Analisten rekenden in doorsnee op een productie van 3,044 miljoen vaten per dag. De onderliggende productie, opgeschoond voor onder meer de verkoop van onderdelen en productiebeperkingen in Nigeria, steeg met 1 procent.

Olie en gas

''Onze resultaten werden beïnvloed door lagere olie- en gasprijzen en een lagere chemiemarge. Die deden de plussen van onze operationele prestaties, de onderliggende productiegroei en hogere resultaten bij onze geïntegreerde olie- en gasactiviteiten teniet'', aldus bestuursvoorzitter Peter Voser.

De nettowinst steeg met 2 procent tot 7,13 miljard dollar. De aandeelhouders van Shell kunnen een kwartaaldividend tegemoetzien van 0,43 dollar per aandeel, 1 cent meer dan een jaar eerder. De totale omzet daalde met 10,5 miljard dollar naar 115,4 miljard dollar.

ExxonMobil

Ook ExxonMobil heeft minder geproduceerd in het derde kwartaal, zo blijkt uit de cijfers die het grootste Amerikaanse olieconcern donderdag naar buiten bracht. Andere overeenkomsten zijn de negatieve effecten van lagere gas- en olieprijzen die deels werden opgevangen met hogere raffinagemarges.

ExxonMobil haalde een nettowinst van 9,6 miljard dollar (7,4 miljard euro), 7 procent minder dan de 10,3 miljard dollar in het derde kwartaal van 2011. De omzet daalde met 9,6 miljard dollar tot 115,7 miljard dollar. Het concern produceerde met 3,96 miljoen vaten olie-equivalent per dag, 7,5 procent minder dan een jaar eerder.

De winst bij de divisie upstream (gas- en oliewinning) daalde met ruim 2,4 miljard dollar tot iets minder dan 6 miljard dollar. Het lagere productievolume en de gedaalde prijzen drukten de winst met 830 miljoen dollar.

De grootste reden achter de daling was echter het gebrek aan desinvesteringen die een jaar geleden nog 1 miljard dollar aan het resultaat toevoegden. Hogere raffinagemarges namen meer dan de helft van de winstgroei van 1,7 miljard dollar bij de divisie downstream voor hun rekening. De divisie haalde een winst van 3,2 miljard euro.