AMSTERDAM - Vakbond De Unie stapt uit de vakcentrale MHP. Dit heeft het bestuur donderdag laten weten.

"De toekomst ligt voor ons niet bij de MHP", aldus Reinier Castelein, voorzitter van De Unie in een reactie. Het lidmaatschap wordt vanaf het nieuwe jaar beëindigd.

De Unie kan zich niet vinden in de koers van MHP om aan te sluiten bij het Ambtenarencentrum, aldus Castelein. "De vakcentrale voert in stilte al maanden gespreken over directe aansluiting van het Ambtenarencentrum. Dat respecteren wij, maar het wordt ervaren als een brug te ver", zo stelt hij.

Hij wijst erop dat de toegevoegde waarde van De Unie volgens hem niet ligt in de overheidssector. De Unie is een vakbond dat 70.000 werkenden in de industrie en dienstverlening in het bedrijfsleven en de overheid vertegenwoordigd.

Ledenaantal

MHP is na de FNV en CNV de derde vakcentrale van Nederland en behartigt nu nog de belangen van 125.000 leden. Bij de MHP zijn vier werknemersorganisaties aangesloten. Daarvan stapt De Unie nu dus op, waardoor het ledenaantal van MHP flink in aantal slinkt.

Bob van der Wal, voorzitter van de MHP, stelt in een reactie naar NU.nl het vertrek van De Unie zeer te betreuren. "Het is bovendien voor het eerst dat we dit argument voor het opstappen horen." Van der Wal beaamt dat er gesprekken worden gevoerd om aan te sluiten bij andere beroepsverenigingen, maar vermoedt ook dat De Unie vertrekt omdat het tevergeefs pleitte voor een lagere contributie.

Ook noemt hij het slecht dat de vakbond opstapt in een week waarbij "de middeninkomens met het regeerakkoord flink worden geraakt en we meer dan ooit eenheid nodig hebben".