DEN HAAG - De financiële crisisplannen van pensioenfondsen zijn in veel gevallen voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag openbaar hebben gemaakt.

Volgens beide toezichthouders is de helft van de onderzochte plannen onvoldoende of slecht, zo blijkt uit een steekproef onder 40 pensioenfondsen.

Ze bieden bijvoorbeeld te weinig duidelijkheid over het moment waarop er op de pensioenen gekort zal worden, of de communicatie met de deelnemers aan het fonds is onder de maat.

Problemen

Veel pensioenfondsen zijn afgelopen jaren door de economische crisis in de problemen geraakt, waardoor waarschijnlijk meer dan 100 fondsen vanaf 2013 kortingen op de pensioenen zal doorvoeren.

Hierdoor worden in totaal 7,5 miljoen Nederlanders (actieve deelnemers en gepensioneerden) geraakt. Het pakket aan maatregelen geldt vanaf 2014.

Volgens het onderzoek hebben veel pensioenfondsen in hun plannen te weinig rekening gehouden met spoedeisende zaken en mist een gevoel van urgentie. "Het standaard
besluitvormingsproces wordt beschreven en is niet toegespitst op calamiteiten", aldus de onderzoekers. 

Niet voorbereid

In het financieel crisisplan moet een pensioenfonds duidelijk maken wat het gaat doen in een crisissituatie. Vorig jaar bleek dat veel fondsen niet goed waren voorbereid op een diepe crisis. Ruim 300 fondsen moesten daarom een crisisplan opstellen. 

Ze hebben van DNB tot 1 mei van dit jaar daarvoor de tijd gehad. Vrijwel alle fondsen hebben er nu een.

De AFM en DNB pleitten nu voor een herziening van de crisisplannen die als onvoldoende zijn beoordeeld. In de toekomst zal dan opnieuw onderzocht worden in hoeverre de crisisplannen voldoen aan de gestelde eisen.