DEN HAAG - Werkgevers- en werknemersorganisaties willen opheldering van minister De Geus van Sociale Zaken over het kabinetsvoorstel voor de WAO. De sociale partners hebben De Geus vrijdag uitgenodigd voor een gesprek dat onduidelijkheden moet wegnemen. Dat moet plaatsvinden vóór de Tweede Kamer woensdag met De Geus over de WAO debatteert.

Toen De Geus vorige week zijn plannen presenteerde, gaf hij aan dat hij op hoofdlijnen het SER-advies over de WAO volgde, aldus FNV-voorzitter De Waal. Maar de "kleine lettertjes" in de brief die de bewindsman hierover naar de Tweede Kamer stuurde, "bevatten afwijkingen". De Waal stelde daarom vrijdag in de Stichting van de Arbeid voor de bewindsman te vragen om in een gesprek een toelichting te geven.

CNV-voorzitter Terpstra spreekt van "onduidelijkheden" in de brief. Daardoor kunnen interpretatieverschillen ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillen in de herkeuring van bestaande gevallen.

Keuringseisen

Vorige week vrijdag besloot het kabinet de keuringseisen voor een WAO-uitkering te verzachten en bestaande WAO'ers te ontzien vergeleken bij de oorspronkelijke kabinetsplannen. Maar in de kleine lettertjes lijkt het kabinet die versoepeling weer voor een deel terug te draaien, vindt De Waal.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft ook nog wel enkele kanttekeningen, maar "was vorige week positief over het kabinetsvoorstel en dat blijft zo", aldus een woordvoerder. MKB-Nederland constateerde dat vooral aan werknemerszijde behoefte bestaat aan een nadere toelichting op enkele punten.

De SER, waarin vakcentrales en werkgeversorganisaties zitten, had het kabinet dringend opgeroepen het advies in zijn geheel over te nemen.