DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet 'lichtpuntjes’ in de eurocrisis. Het 'sein brand meester’ wil hij nog niet geven, maar er is vooruitgang.

De Jager zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. ''Europa is op de goede weg, maar we moeten de koers vasthouden, anders kun je weer van de weg afraken’’, aldus De Jager.

De uitspraak van de Franse president François Hollande dat de eurocrisis voorbij is, vindt hij te ver gaan.

Het grootste probleem is volgens De Jager dat het vertrouwen nog onvoldoende is hersteld. Daarom moet het beleid van hervormen en bezuinigen worden voortgezet.

Griekenland

De Jager blijft bij het kabinetsstandpunt dat Griekenland geen nieuwe financiële steun moet krijgen. De Grieken moeten volgens hem doorgaan met hervormen en bezuinigen en zo nodig zelf geld lenen op de financiële markten. De minister wees erop dat Portugal dat eerder ook heeft gedaan.

De Jager verwacht dat dit standpunt ook door het nieuwe kabinet van VVD en PvdA zal worden gehuldigd. De PvdA heeft het beleid van het huidige kabinet op dit punt steeds gesteund, zei hij.

De Jager ontkende dat hij eerder heeft gezegd dat het geld dat Nederland en andere eurolanden aan Griekenland geleend hebben hoe dan ook terugkomt. Hij zegt altijd te hebben gewezen op het risico dat een deel ervan niet wordt terugbetaald.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier.