AMSTERDAM - Gedeeltelijk arbeidsongeschikten dreigen onverwacht fors in inkomen achteruit te gaan door het nieuwe WAO-stelsel dat het kabinet wil invoeren. Dit blijkt volgens Het Financieele Dagblad uit een nadere beschouwing van het WAO-voorstel waar de ministerraad vorige week overeenstemming over bereikte.

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal zegt zich misleid te voelen door het kabinet. Volgens De Waal zou deze ingreep 'het nieuwe systeem in het hart kunnen treffen'. Hij zal de zaak daarom vrijdag aanbrengen bij de Sociaal-Economische Raad. Het kabinet stelt het SER-akkoord van werkgevers en werknemers in hoofdlijnen te hebben overgenomen.

Werknemers met een gedeeltelijke arbeidshandicap kunnen volgens het kabinetsbesluit na maximaal vijf jaar hun loonaanvulling behouden, 'mits in voldoende mate wordt gewerkt'. Deze duiding verwijst naar een eerdere notitie van Sociale Zaken, waarin staat dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten een lagere uitkering krijgen als zij hun 'verdiencapaciteit' niet volledig kunnen uitbuiten.

Volgens het FNV dreigt hierdoor een 'omgekeerde prikkel'. Een werkgever die zich niet volledig inspant om zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer weer volledig te laten meedraaien, zorgt ervoor dat de uitkering van deze medeweker omlaag gaat.