HELMOND - Werkgevers moeten bij het werven van hun personeel meer aandacht besteden aan de talenten en ervaringen van werkzoekende 55-plussers.

UWV, de instantie die onder meer de WW uitvoert, gaat daar in november op aandringen bij bedrijven en organisaties.

Met de Actiemaand 55-plus wil UWV proberen de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er komen diverse bijeenkomsten waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten.

Het startsein werd vrijdag gegeven met een bijeenkomst in Helmond.

Bijzonder lastig

Directeur André Timmermans van de divisie WERKbedrijf van UWV onderstreept dat 55-plussers het bijzonder lastig hebben op de arbeidsmarkt. ''Ze verliezen minder snel hun baan, maar als ze werkloos raken is de kans om lang werkzoekend te blijven aanzienlijk.''

Het aantal 55-plussers met een werkloosheidsuitkering is het afgelopen jaar met 13.000 gestegen tot 80.000. Van de langdurig werklozen met een WW-uitkering is ruim 40 procent 55 jaar of ouder.

UWV organiseert sinds 2010 netwerkgroepen van 55-plussers. Onder begeleiding van een werkcoach van UWV wisselen zij onder meer ervaringen uit en volgen ze workshops.

"Om oudere werkzoekenden bij werkgevers op het netvlies te krijgen moeten andere wegen bewandeld worden: ze moeten letterlijk in beeld komen bij werkgevers", aldus Timmermans.