DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën eist van de verzekeraars dat zij zich houden aan hun eigen gedragscode. Doen ze dat niet, dan komt de overheid met wetgeving en publiek toezicht daarop. Zalm zei dat donderdag tijdens een bijeekomst van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

De minister verwees naar recente berichten over verzekeraar Aegon Nederland, die de afgelopen vier jaar in zijn boeken heeft verzwegen dat hij volledig eigenaar is van tussenpersoon Meeùs. Die gang van zaken roept volgens Zalm "serieuze vragen op".

Zalm ging in zijn toespraak in op de voordelen die de Europese integratie kan hebben voor de verzekeringsmarkt. Maar dan is het wel van belang dat de verzekeraars voldoende vertrouwen wekken bij de consument, aldus de minister. Dat kan volgens hem alleen als de sector zijn eigen gedragscode serieus neemt.