AMSTERDAM – Nederland is in de afgelopen twintig jaar een stuk rijker geworden, maar die rijkdom is wel oneerlijk tussen jong en oud verdeeld.

Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van de Nederlandsche Bank (DNB). 

Volgens de bank is het netto vermogen van Nederlandse huishoudens in 2011 verdubbeld ten opzichte van 1981.

Dat was toen 200 procent van het bruto binnenlands product (bbp), in 2011 was dit 400 procent. Het vermogen van alle Nederlandse huishoudens samen was in 2011 dus vier keer zo hoog als het bbp.

Kwetsbaar

Het vermogen van jongeren is echter afgenomen, terwijl dat van oudere generaties juist is gestegen. Jongere huishoudens zijn daardoor kwetsbaarder geworden voor financiele tegenslag, zo stelt de bank.

De verslechterde situatie voor jongeren is voornamelijk te wijten aan de situatie op de woningmarkt. Oudere generaties zijn op een gunstiger moment de woningmarkt ingestapt dan jongere.

Zo hebben ouderen spaartegoeden op kunnen bouwen om hun hypotheekschuld te verminderen, terwijl veel jongeren juist maximaal hebben moet lenen om een woning te kunnen kopen en daardoor een hogere hypotheekschuld hebben.

Explosieve stijging

Eind jaren negentig zijn de huizenprijzen hard gestegen, maar sinds 2008 weer gedaald, zo stelt de bank.

"Veel huishoudens die in het afgelopen decennium voor het eerst een woning hebben gekocht, hebben wel een deel van de prijsdaling meegemaakt, maar niet de explosieve stijging die daaraan vooraf ging."

Pensioen

Voor jongere generaties is het wel positief dat in de afgelopen twintig jaar het pensioenvermogen sterk is gestegen.

Volgens de DNB zou de situatie van jongeren er flink slechter voorstaan als het Nederlandse pensioenvermogen buiten beschouwing was gelaten.