WASHINGTON - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de uitbetaling van een lening van 1,5 miljard euro aan Portugal goedgekeurd. 

Het gaat om een deel van het steunpakket van in totaal 78 miljard euro, dat het land eerder kreeg toegezegd van het IMF en de Europese Unie.

De instemming van het IMF betekent dat het land op de goede weg is wat betreft hervorming van de economie.

Maar IMF-verantwoordelijke Nemat Shafik liet in Washington ook weten dat Portugal er nog lang niet is. Door de zwakke economische situatie in de naburige landen en de oplopende werkloosheid wordt het volgens hem voor Portugal steeds moeilijker om de doelstellingen van het hervormingsprogramma te bereiken.

Aanvullende maatregelen

''Aanvullende maatregelen zijn nodig'', constateert Shafik. Het IMF en de Europese Unie besloten vorige maand om Portugal meer tijd te gunnen de begrotingsdoelstellingen te halen. De economie van het land verkeert in een diepe recessie.

Dossier schuldencrisis