AMSTERDAM - Getronics heeft gekozen voor een fors nettoverlies over 2001. De automatiseerder en ICT-dienstverlener besloot voor 930 miljoen euro aan goodwill af te waarderen, wat een negatief nettoresultaat opleverde van 1,04 miljard euro. In 2000 haalde Getronics nog een bescheiden nettowinst van 60 miljoen euro.

Bekijk video

De omzet over 2001 nam nauwelijks toe, 0,5 procent tot 4,14 miljard euro. De meeste groei zat nog bij de dienstverlening. De omzet uit die activiteiten steeg 3,6 procent tot 2,79 miljard euro, goed voor 67 procent van de totale omzet.

Het operationele resultaat liep terug, van 248 miljoen naar 150 miljoen euro. Daarin verrekend is een (negatief) saldo aan eenmalige baten en lasten van 10 miljoen euro.

Getronics ziet als lichtpunt zijn sterke kasstroom uit dagelijkse activiteiten, het geld waarmee de onderneming draaiende kan worden gehouden. Die kwam vorig jaar uit op 202 miljoen euro, terwijl een jaar daarvoor de kasstroom nog 18 miljoen euro negatief was. Het bedrijf wist verder zijn nettoschuld te reduceren, met 39 procent tot 619 miljoen euro.

De Amsterdamse onderneming presteerde onder de verwachtingen van analisten. De prognose was dat Getronics over 2001 een omzetgroei van 2 procent zou realiseren en zou uitkomen op een bedrijfsresultaat van 168 miljoen euro.

Een belangrijke oorzaak van het matige bedrijfsresultaat is de "aanzienlijke marktverslechtering" in de tweede helft van vorig jaar. Getronics ziet op dat vlak geen snel herstel en rekent ook dit halfjaar op mindere cijfers dan dezelfde periode vorig jaar. Niet eerder dan komende zomer zal er sprake zijn van marktherstel, wat kans biedt op een verbetering van de resultaten.