AMSTERDAM - Door Spanje en Italië slaagt de Europese Unie er mogelijk niet in de doelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen te halen. 

Dat meldt het Europees Milieuagentschap woensdag. Volgens het agentschap lukt het de met schulden beladen landen niet om de uitstoot terug te brengen.

De landen hebben bovendien niet genoeg emissierechten gekocht van andere landen om dat hiaat op te vangen.

In het Kyotoprotocol hebben de Verenigde Naties afgesproken de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan terug te brengen.

De Europese Unie beloofde om dit jaar acht procent minder uit te stoten dan in 1990. De EU als geheel is hard op weg de belofte in te lossen. De lidstaten moeten individueel echter ook voldoende bijdragen.