DEN HAAG - Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat er een onderzoek komt naar de omvang van misstanden in de Europese transportmarkt. 

Ook moet de werking van wetten en regels beter in kaart worden gebracht. TLN doet die oproep woensdag in een petitie aan de Tweede Kamer.

''We lopen in Europa het risico dat als gevolg van deze misstanden, de veiligheid van mens, omgeving en het verkeer in gevaar komt en het voortbestaan van veel bedrijven wordt bedreigd'', zegt TLN-voorzitter Alexander Sakkers, die wil dat Nederland en Brussel maatregelen nemen voor meer uniform toezicht en handhaving om overtredingen beter te bestrijden en te voorkomen.