WOERDEN - Vanwege een ruzie binnen ouderenbond ANBO heeft een aantal leden in Overijssel besloten zich af te splitsen en zelf een nieuwe bond op te richten.

Donderdag worden de statuten van de zogeheten Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON) ondertekend, meldde oprichter Martin Hendriksen dinsdag. ANBO voelt zich hierdoor onterecht in een kwaad daglicht gesteld.

De senioren die zich afscheiden kunnen zich niet vinden in de naar hun mening sterk op de landelijke politiek gerichte ''ondemocratische beleidskoers'' van ANBO.

De nieuwe bond zal zich daarom vooral ontplooien op lokaal niveau. ''Wij willen ons focussen op de directe leefomgeving van ouderen. Dat kan niet als een hoofdkantoor in Woerden beslist hoe wij ons geld moeten uitgeven. Mantelzorg is toch ook regionaal georganiseerd'', stelt Hendriksen.

Macht

Volgens hem handelt het landelijke bestuur van ANBO sinds kort alleen maar uit machtswellust. ''Toen ik begin dit jaar een klein puntje van kritiek maakte, werd ik de volgende dag meteen geschorst, de dag daarop werd ik geroyeerd. Dit is echt verschrikkelijk. De mensen hebben zo veel meegemaakt in het Overijsselse.''

ANBO is het niet met deze woorden eens. ''Onze bond is helemaal niet ondemocratisch. De heer Hendriksen en enkele andere oud-bestuursleden uit Overijssel hielden zich al jaren niet aan de regels van de vereniging. Daarnaast waren er financiële en juridische aangelegenheden, waarbij hij volkomen op eigen houtje acteerde. Het is dan ook niet zo dat hij zonder enige reden is geschorst'', zegt een woordvoerster van ANBO.

Volgens haar loopt er momenteel binnen de bond een onderzoek, onder meer omdat Hendriksen bij de werving voor de nieuwe ouderenbond onrechtmatig gebruik zou hebben gemaakt van gegevens uit het ledenbestand van ANBO.

Overstappen

Hendriksen verwacht dat ''enkele duizenden leden'' direct zullen overstappen naar de NBvON. ''Daarnaast schat ik dat 40 procent van alle leden in Overijssel hun ANBO-lidmaatschap zullen opzeggen. Ik ben inmiddels in gesprek met enkele ouderenverenigingen in het westen van het land. Op termijn zullen zich dus meer ouderen bij ons aansluiten.''

ANBO telt op dit moment nog circa 183.000 leden. Van hen komen er ongeveer 12.000 uit de provincie Overijssel.