VOORBURG - De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen tot boven de 6 procent. De laatste keer dat in Nederland meer dan 6 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis zat, was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1997.

In de maanden december, januari en februari telde Nederland gemiddeld 468.000 werklozen. Dat zijn er 128.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Gemiddeld was in de afgelopen maanden 6,2 procent van de beroepsbevoking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent, aldus het CBS donderdag.

Het stijgingstempo van de werkloosheid blijft volgens de statistieken onverminderd hoog. Wel stelt het CBS dat het aantal werklozen tussen december en eind februari gemiddeld altijd wat hoger is. In de wintermaanden zijn meer mensen op zoek naar een baan, omdat er minder werk is in sectoren die sterk beïnvloed worden door seizoensomstandigheden. Dit geldt onder meer voor de bouwnijverheid en de landbouw.

Exclusief seizoensinvloeden zou Nederland in de afgelopen maanden gemiddeld 464.000 werklozen tellen. Dat zijn er 6000 meer dan een jaar eerder.